Жалпы педагогика және музыкалық білім

Кафедра меңгерушісі

Бөлетова Ляззат Алпысбайқызы

Педагогика ғылымдарының докторы  

Мекенжайы:  Шымкент қ., 160000,  Т.Тәжібаев  көшесі  2,   М.Әуезов атындағы ОҚМУ, №8 корпус,  «Педагогика және мәдениет» факультеті, "Жалпы педагогика және музыкалық білім" кафедрасы

Телефон:   8(7252)36-71-95

 

 

►Профессор-оқытушылар құрамы

     «Педагогика және мәдениет» факультетінің құрылымдық өзгерістеріне байланысты «Жалпы педагогика және этнопедагогика» мен «Музыкалық білім» кафедралары бірігіп, «Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасы құрылды.

 

Кафедра тарихы

     «Жалпы педагогика және этнопедагогика» кафедрасының тарихы  1998 ж. мамыр айынан – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің құрылу  кезеңінен бастау алады.  Қазақстан Республикасының ГҒА академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қалыбекова Асма Ахметқызы кафедраның қалыптасуы мен дамуына үлкен үлесін қоса отырып, 1998 ж.-2011 ж. аралығында кафедраны басқарып келді. Қалыбекова Асма Ахметқызының   бай практикалық жұмыс тәжірибесі, терең ғылыми білімі мен ұйымдастырушылық дарыны кафедраның табысты іс-әрекетінің негізі болып табылады. Оның жетекшілігімен 5 педагогикалық ғылымдар докторы, 34 педагогикалық ғылымдар  кандидаттары, 22 педагогикалық ғылымдар  магистры дайындалды және сәтті қорғалды.

      2011-2015 жж. аралығында кафедраны педагогика ғылымдарының докторы Арымбаева Күлімхан Мәлікқызы басқарып келді, жоғары мектеп педагогикасында жұмыс тәжірибесі мол адам, педагогика, психология, әлеуметтану және әлеуметтік педагогика бойынша теориялық және қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру саласының маманы.

      Кафедраның іргетасы 1967 жылы Әл-Фараби атындағы Шымкент педагогикалық мәдениет институтының жалпы музыка кафедрасы негізінде қаланып, 1968 жылы «Халық аспаптары және оркестрді дирижерлау» кафедрасы болып бөлініп шықты. 2001 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің құрамында арнайы мамандар даярлайтын «Өнер» кафедрасы болып аталынды. 2013 жылы қыркүйек айынан  бастап, екі кафедраның бірігуіне байланысты «Музыкалық  өнер» кафедрасы болды.

    Оқу ісін ұйымдастыру, кәсіби біліктілігі жоғары мамандар таңдау, оның техникалық базасын нығайту, ғылыми-ізденіс жұмыстарын жолға қою, жаңа мамандықтар ашу сияқты көптеген күрделі жұмыстарды шешуде кафедраны әр жылдары қызметіне жетік, білікті ұстаздар басқарды. Олар: С.А.Байжұманов (1967-68 жж.),  А.Жақыпбеков  (1968-74 жж.), К.М.Расқалиев (1974-78 жж.), Е.О.Балабеков  (1978-81 жж.), Ө.Ғұбайдуллин (1981-96 жж.), М. Жарқынбеков (1996-2006 жж.). Ә.Б.Нұрмаханбетов (2006-2008 жж.) 2008 - 2010 жж. дейін кафедраны ҚР  композиторлар одағының мүшесі, доцент Т.Ж.Ізтай, (2010-2011 жж.) аға оқытушы Ү.М.Джезмурзин, 2011 жылдан бастап аға оқытушы Д.А.Көреген  басқарды. 2013-2015 жж. дейін п.ғ.к., доцент Е.О.Балабеков басқарды.

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы негізінен Алматы, Ташкент, Одесса консерваториялары мен Шымкент педагогикалық мәдениет институттарын бітіруші мамандарынан құралған.

      Қазіргі таңда кафедраның меңгерушісі педагогика ғылымдарының докторы Бөлетова Ләззат Алпысбайқызы, оқытушылардың, магистранттардың ғылыми-әдістемелік мәселелерді шешу саласындағы  іс-әрекеттеріне жетекшілік ету мен ұйымдастыруды  табысты жүзеге асыра отырып, ғылым мен практикалық іс-әрекетті тығыз біріктіруге қомақты үлесін қосты. 

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы:

6-ғылым докторы, 8-ғылым кандидаты, 10-аға оқытушы, 2-оқытушы, 5-концертмейстер.

Кафедра келесі мамандықтан мамандар даярлайды:

Кафедра қызмет жасап келгеннен бастап оның сапалы құрамы мен материалды-техникалық базасы көтерілді. 13.00.01- Жалпы педагогика, педагогика  және білім тарихы, этнопедагогика мамандығы бойынша аспирантура және докторантура қызмет көрсетті, 6М010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша магистратура ашылды, профессорлық-оқытушы құрамы сапалы дейгейде жаңартты. Кафедра құрамымен 5В010600- «Музыкалық білім» және 5В010000 – «Білім» мамандықтардың бакалавриат студенттеріне және магистратураға  педагогикалық пәндерді сапалы сабақ беру барысында үлкен жұмыс атқарылады. Қазіргі  әдістемелік базасы жасалған,

Жаңа формация мұғалiмдерiнiң әзiрлеуi үшiн кафедралық пәндердiң сапалы сабақ беруi үшiн қажеттi қазiргi оқу-әдiстемелiк базасы жасалған. Кафедра оқытушыларымен типтiк бағдарламалар және оқу-әдістемелік кешендер дайындалған, оқу және оқу-әдiстемелiк оқу құралдары, әдiстемелiк нұсқаулар жаппай ЖОО-дың және республиканың орта бiлiм беретін мектептерiнiң тәжiрибесiне ендiріліп жарияланған.

 

5В010600- «Музыкалық білім» мамандығы

Академиялық дәрежесі- Музыкалық білім бакалавры

Біліктілігі: «Музыка пәнінің мұғалімі»

Мамандықтың сипаттамасы  Бітіруші мамандар мәдениет және өнер колледждерінде, балалар музыкалық мектебінде, жалпы білім беру лицей мен гимназияларында оқытушылық, мәдениет басқармасының бастығы, Республикалық, облыстық ғылыми-әдістемелік орталықтарының, аудандық мәдениет сарайларының директоры, ауылдық  клубтардың меңгерушісі, мәдени-ағарту мекемелерінің әдіскері, көркемұжымдардың жетекшісі және дирижеры қызметтерін атқара алады.

Оқу мерзімі–күндізгі бөлімде оқудың ұзақтығы-4 жыл.

Сырттай оқу бөлімінде орта арнайы білімі жоқ-5 жыл,

орта арнайы білімі базасы бар – 3 жыл,

жоғары білім базасы бар –2 жыл.

"6М010300 - Педагогика және психология мамандығы бойынша магистратураның бiлiм беретiн қызметiнің іс-әрекеті"

Бағдарламаның мазмұны

      Магистратура 6М010300 - Педагогика және психология мамандығының оқу бағдарламасы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде іске асырылады. Оқу ғылыми-педагогикалық бағыттар үшін 2 жылға (4 семестрге)  және профильдік) бағыттар үшін 1 жылға (3 семестрге) созылады. Оқу процесі барысында белгілі ғалымдар лекция жүргізеді, практикалық сабақтар өткізіледі, әдістемелік құзыреттілік жасалынады. Кафедрада диссертациялық зерттеулердiң қорғауына магистранттарының белсендi және көп жоспарлы дайындық жүреді. Ғылыми - педагогикалық дайындық бағыты бойынша магистратураның бiтiрушiсi оқулары аяқтағаннан соң мамандық бойынша педагогика ғылымдарының магистрiнiң академиялық дәрежесi 6M010300 бередi - Педагогика және психология, профилдi дайындық бағыттың бiтiрушiлерiне 6M010300 Педагогика және психологияның мамандығы бойынша бiлiмнiң магистрi академиялық дәрежесi беріледi.

6M010300 мамандықтың магистратурасының бiлiм беретiн бағдарламасы - педагогика және психология бiлiмнiң мазмұнуға анықтайтын оқу жұмыстарының әр түрлерiнен қалыптасады олардың байланысы, өлшемі және есепке алуды қамтып көрсетедi.

6М010300  – Педагогика және психология мамандығының білім беру бағдарламасы білім берудің мазмұнын анықтайтын әртүрлі оқу жұмысының түрлері негізінде дайындалып, олардың арақатынасын,көлемін және есептелуін сипаттайды  

Кәсіби іс-әрекет саласы:

        6М010300  – Педагогика және психология мамандығын бітіруші кәсіби іс-әрекеттің мынадай түрлерін орындай алады:

 • ғылыми-зерттеушілік (әртүрлі типті білім беру мекелеріндегі ғылыми қызметкер);
 • білімдік (білім беру, педагог-мамандарды даярлау және қайта даярлау саласындағы педагог-психолог).

Магистранттардың кәсіби іс-әрекетінің объектілері: 

 • жоғары оқу орындары мен  ғылыми-зерттеу мекемелері;
 • мемлекеттік басқару органдары органы.

Халықаралық байланыс

    Кафедра халықаралық байланысты белсендіре дамытуда. Кафедраның базасында Ресейдің (Москва педагогикалық мемлекеттік университеті, Санкт- Петербург мемлекеттік мәдениет институты), Өзбекстанның (Ташкент мемлекеттік мәдениет институты), Қазақстанның (Құрманғазы атындағы қазақ мемлекеттік консерваториясы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті) әйгілі ғалымдары шақырылып,  семинарлар, біліктілікті жоғарлату курстары, шебер- кластары өткізіледі. «Музыкалық білім және хор» өз уақытында күрделі, белгілі ғалымдар келді - өнертану ғылымдарының докторы Ленинград мемлекеттік мәдениет институтының профессоры  Левандо Т.П.,Москва консерваториясының  профессоры Ляшко Б.М., ИСМЕ халықаралық ұйымының вице-президенті, Ресейдің «Музыкалық білім» мамандығы бойынша ОӘБ бөлімінің төрағасы, Москва Педагогикалық мемлекеттік университетінің «Музыкалық білім берудің  методологиясы  және әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор  Э.Б.Абдуллин, Қыздар мемлекеттік педагогикалық институттың педагогика ғылымдарының докторы, профессор, «Музыканы оқытудың теориясы мен әдістемеесі» кафедрасының меңгерушісі Р.Р.Джердималиева, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының профессоры Л.А Айдарбекова. және т.б.

Республиканың ЖОО-ларының атақты кафедралары бар кафедрасының өзара байланысы, жақын және алыс шетелдегі байланыстары күшейдi. Кафедрада халықаралық байланыстар бойынша келiсiм-шарттар шеңберiнде Мәскеу қалалық педагогикалық университетiмен (Мәскеу қаласы),  Томск мемлекеттік педагогикалық университеті (Томск қ.), Тульск мемлекеттік педагогикалық университеті (Тульск қ.), Омск мемлекеттік педагогикалық университеті (Томск қ.), Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық университеті (Ташкент қ.),  Хангук шетел тілдері университетінің Орталық Азия зерттеу институтымен (Оңтүстік Корея) тығыз байланыс жасалады.

Кафедра Шымкент қаласында және студенттер үздiксiз педагогикалық тәжiрибелердi өтетiн Оңтүстiк Қазақстан облысының аудандары негiзгi мектебi болатын тәжiрибе-эксперименталдi жұмыстар өткізілетін мәжiлiстер мен  кафедраның семинарлары ұйымдастырып жүргiзiледi, өте жаңа идеялар және профессор-оқытушы құрамның өңдеулерiн енедi. Осылай, Шымкент қаласының этнопедагогикалық №25 Т.Рысқұлов атындағы мектеп-гимназиясында, №9 Д.Нұрпейiсова атындағы орта бiлiм мектебiнде, №45 мектеп-гимназиясы, Сайрам ауданының №1 Ю.Сареми атындағы гимназиясында кафедра оқытушыларының ғылыми - консультациялық және іс-тәжiрибе - педагогикалық жұмыс үнемi жүргiзiледi. Кафедра ПОҚ-ы және атақты ғылым кандидаты мен докторы орта бiлiм мектептерi және эксперименталдi алаңдардың ғылыми консультанттары болып табылады.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары «Қазақстан аймақтық ерекшелiктерiн есепке ала отырып келешек мұғалiмнiң этномәдениет құзырларының қалыптастырудың теориясы мен технологиясы» тақырыбымен сәйкес iске асырылады. Оның нәтижелерi педагогика бойынша дәрiс, семинарлық және практикалық сабақтарының мазмұнға қосындының түрiндегi оқу барысында енедi, осы мәселе бойынша студенттердiң педагогикалық іс-тәжiрибе кезінде әдiстемелiк нұсқауларды шығаруға әзiрлеудiң тапсырмадағы қосындысы. «Жалпы педагогика және этнопедагогика» кафедрасында келесi бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстар жүргiзiледi: оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық технологияларын әзірлеп оларды үздiксiз бiлiмнiң жүйесiне  енгiзу; бағдарламалар әзірлеу, орта бiлiм беретін мектептерiнiң мұғалiмдерiне әдiстемелiк нұсқаулар, ЖОО-ның оқу-тәрбие процесiне зерттеу нәтижелерiн енгiзу.

        Кафедра оқытушылары әр түрлi деңгейдегі ғылыми конференцияларының жұмыстарына белсендi қатысады. 2011 жылда п.ғ.д., профессор А.Б.Нұрлыбекова Евродеп  ғылыми-практикалық конференциясында қатысты (Франция, Париж). Кафедраның ПОҚ келесi халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың жұмыстарына қатысты: «Ғылымдағы инновациялары: «21 ғасыр маманының дамытуда детерминант ретінде» (Санкт-Петербург, 2011), «Қазақстандағы Болон процессiне енгiзудегі бағдарламадағы шет тiлiнiң рөлi» (Астана-Алматы, 2011), Қазіргі таңдағы жас ғалымдардың ғылыми еңбектері (Шымкент, 2011), «Ғаламдану шарттарындағы бiлiм және ғылымның жаңғыртуы» (Новокузнецк, 2011); кафедраның ПОҚ-нан ҒЗЖ нәтижелері бұдан басқа үлкен импакт-факторы бар журналдарда жариялаған – «Педагогика» - Ресей білім беру академиясының ғылыми-теориялық журналы, «SCIENCE AND WORLD», «Life Science Journal», «Jokull journal», «The Way of Science», және де келесі республикалық ғылыми басылымдар: «Оңтүстік Қазақстан Ғылымы мен білімі», «Ұлт тағылымы», «Ізденіс», «Психология. Социология. Педагогика», «Вестник гуманитарного образования» және т.б.

          Ғылыми-зерттеу жұмыстарын насихаттау баспадан шығару арқылы жүзеге асырған: «Наурыздың жарық бояулары» (Ел және әлем, №11, 21.03.2011), «Тәрбиесiз тұлға болмайды» (Қазақстандық Ақиқат, 28.10.2010), «Бiздiң ортақ үйiмiз Қазақстан» (Оңтүстiк Қазақстан, №36, 25.03.2011).

         Кафедраның ОПҚ-ы ғылыми-зерттеу жұмыстарына беру бойынша мемлекеттiк грант жарыстарына қатысады. Iргелi зерттеулер бойынша ҚР БҒМ жарыста 2011 жылда «ЖООда инновациялық бiлiм беретiн технологиялардың келешек маманның кәсiби құзыреттiлiгiнiң құрастыруындағы жаңғырту» тақырыбында жоба берілген (ғылыми жетекшісі п.ғ.д., профессор А.Б.Нұрлыбекова).

       Ғылыми зерттеулердің нәтижесі бойынша кафедра оқытушыларының   мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 450 астам ғылыми еңбектері жарияланды

      2016 жылдың 25-26 сәуір аралығында жастар мен мектеп оқушылары арасында өнер иелерін анықтау және тәрбиелеу мақсатында, ОҚО орта мектептерінің жоғарғы 10-11 сынып оқушылары арасында «Жас талант-2016» атты облыстық ән байқауын «Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасының аға оқытушысы С.С.Ағабекованың ұйымдастыруымен «Музыкалық білім»  мамандығы  өткізді.

«Жас талант - 2016» ән байқауының нәтижесі:

            Бас жүлде – Сыдықов Асан Бахтиярұлы

 1. I-ші орын – Ахметова Еңлік
 2. II-ші орын – Хоменко Олеся Павловна, Әлібек Ернұр Айдосұлы
 3. III-ші орын – Пархатов Тимур Азаматұлы, Қалбыр Әлжан Бегалыұлы,  Рахымхан Аплатон 

 

«Жас талант-2017» атты облыстық ән байқауы

         2017 жылдың 28 сәуірде өтетін жастар мен мектеп оқушылары өнер иелерін анықтау және тәрбиелеу мақсатында, ОҚО орта мектептерінің жоғарғы 10-11 сынып оқушылары арасында «Жас талант-2017» атты облыстық ән байқауын «Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасының профессор-оқытушылар құрамының ұйымдастыруымен  «Музыкалық білім»  мамандығы  өткізді.

«Жас талант - 2017» ән байқауының нәтижесі:

Бас жүлде – Ержігіт Жанар

1.I-ші орын – Оразбай Шакизат

2.II-ші орын – Әмір Бекзат, Нұржан Айбек

3.III-ші орын –Амангелді Дидар, Тұрғынбек Гауhар, Сержан Нұрай, Лесбай Ақжайық

4.Дипломанттар: Қуаныш Аружан, Асқар Самал, Дүйсенбек Алтынай, Жүсіп Тұрлыхан, Сейсенбек Назым.

      «Жұлдызды жұп» атты ән байқауы

      2016 жылдың 25-ші қарашасында М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Педагогика және мәдениет» факультетінің 5В010600-«Музыкалық білім» мамандығының 1-4 курс студенттерінің қатысуымен Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған «Жұлдызды жұп» атты музыкалық ән байқауы акт залында өткізілді. Бұл музыкалық ән байқауды ұйымдастырушылар «Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасының оқытушы-профессор құрамдары.

Бас жүлде иегерлері 1 курс студенттері Байтұрсын Сандуғаш және

Жауғашаров Әділет

1-орынды 2 курс студенттері Абдрахманова Умида және Сайдикаримов Аброр

2-орынды 3 курс студенттері Мажитова Ақерке және Бахтов Фархад

2-орынды 1 курс студенті Шардарбек Әкім және оқытушы Елғонова Сандуғаш

3-орынды 3 курс студенттері Әбдіманап Әсел және Жақсылық Бақдәулет

3-орынды 1 курс студенттері Стыкулова Қасиет және Орынбек Ардақ

3-орынды 3 курс студенті Жапбарова Сандуғаш және 1 курс студенті Мыңжасаров Санжар

 

                   «Жұлдызды жұп» атты ән байқауы

      2017 жылдың 29-ші қарашасында М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Педагогика және мәдениет» факультетінің 5В010600-«Музыкалық білім» мамандығының 1-4 курс студенттерінің қатысуымен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» аясында ұйымдастырылған «Жұлдызды жұп» атты музыкалық ән байқауы акт залында өткізілді. Бұл музыкалық ән байқауды ұйымдастырушылар «Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасының оқытушы-профессор құрамдары.

1-орынды 1-4 курс студенттері Бахтов Фархад және Мәшір Перизат

2-орынды 1 курс студенттері Шакирова Назира және Нышанбаев Ораз

2-орынды 1 курс студенттері Қонар Динара және Сапаров Медеу

3-орынды 1-3 курс студенттері Рустамов Шерзот және Абдрахманова Умида

3-орынды 1-3 курс студенттері Джаксылыков Нұрсұлтан және Абдурасулова Ләззат

3-орынды 3 курс студенттері Қожабекова Азиза және Жолтаев Сейтжан

Біздің түлектер:

    Кафедраның бітіруші түлектері  Қазақстан Республикасының барлық облыстарында қызмет атқарады.

    Кафедра өзінің бітіруші түлектерін, Қазақстан Республикасының музыкалы-орындаушылық  өнерінің және эстрада жұлдыздарының әйгілі жұлдыздарын мақтан тұтады:

 • ҚР халық әртісі Ескендір Хасанғалиев;
 • ҚР халық әртісі Нағима Есқалиева;
 • ҚР халық әртісі Мақпал Жүнісова;
 • ҚР еңбек сіңірген әртісі Марат Омаров;
 • ҚР еңбек сіңірген әртісі, әйгілі композитор Марат Ильясов;
 • Ш.Қалдаяқов атындағы Халықаралық әншілер байқауының лауреаты, ҚР еңбек сіңірген әртісі Құрман Шойынбаев;
 • Ш.Қалдаяқов атындағы Халықаралық әншілер байқауының лауреаты Мамадияр Таукеев;
 • Ш.Қалдаяқов атындағы Халықаралық әншілер байқауының лауреаты Хадиша Сейтова;
 • «Романсиада»  Халықаралық әншілер байқауының дипломанты – Виктория Борисова;
 • «Очарование романсом» Халықаралық әншілер байқауының лауреаты – Ж.Тажибаева;
 • «Романсиада»-Халықаралық әншілер байқауының дипломанты-Бахыт Джумабеков;
 • «Жігіттер» квартеті;
 • «Мұнарлан» тобы.