"Мәдениеттің кейбір мәселелері"

"Мәдениет және спорт" факльтетінің "Мәдени және әлеуметтік жұмыс" кафедрасының аға оқытушысы, ҚР мәдениет саласының  Ауесбаев Ерлан Сатыбалдиевич "Шымкент ЦИРК" мекемесінде "Мәдениеттің кейбір мәселелері" атты тақырыпта талқылау еткізді